Netwerk van bedrijven met deskundigheid op het gebied van brandveiligheid
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Blusgas

Blussing: beperk productiestilstand
Inerte gassen: schoon brandblusmiddel
Chemische gassen: dubbel schoon
Toepassingen blusgassen
Advies, service en onderhoud
inerte gassen blussing

Inerte gassen: schoon brandblusmiddel

Ict-ruimten, archieven, dataopslag, musea… deze ruimtes vragen om specifieke blusmethoden om beschadigingen te voorkomen.

Inerte gassen, zoals IG55 blussen een brand door verlaging van het zuurstofgehalte naar ongeveer 13 procent, een waarde waarbij een brand dooft en die voor mensen nog voldoende mogelijkheden biedt om de ruimte veilig te verlaten. Zelfs direct na gebruik, is er voldoende zicht, wat de veiligheid uiteraard vergroot.

Inerte gassen zorgen voor een snelle blussing zonder schade aan te richten aan apparatuur of waardevolle eigendommen. Bovendien heeft het gebruik van IG55 geen nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Onze partners